روز ملی پای خامه ای باواریا | National Bavarian Cream Pie Day

عاشق پای هستید؟ خوب، این روز برای شماست. این روز، روز ملی پای خامه ای باواریا است، روزی که به اختراع خامه باواریایی اختصاص دارد و این که چگونه به یکی از محبوب ترین دسرها در کنار تیرامیسو و باقلوا تبدیل شده است.

Continue reading