خرید هود های تایسز | تایسز
خرید هود های تایسز | تایسز

قدرت مکش: 900 متر مکعب بر ساعت

شیشه سکوریت مقاوم در برابر ضربه

قابل تنظیم در دو زاویه

Button