راهنمای درج سریال نامبر محصولات تایسز

برای بهره برداری از خدمات پس از فروش محصولات تایسز، شما می بایست سریال نامبر محصول یا محصولات خود را در دسترسی داشته باشید. در اینجا به شما نشان می دهیم که سریال نامبر هر محصول کجا درج شده است تا دسترسی به آن را برای شما تسهیل کنیم.

اولین و راحت ترین راه پیدا کردن سریال نامبر، کارتن محصول شماست. قبل از اینکه محصول را از بسته بندی خارج کنید این ارقام را روی دو طرف کارتن، به صورت برچسب سفید رنگ، می توانید مشاهده کنید.

خرید راهنمای درج سریال نامبر محصولات | تایسز

محل دقیق لیبل سریال نامبر روی محصولات

اگر محصول را از بسته بندی خارج کردید جای نگرانی نیست. روی تمامی محصولات برچسب سریال نامبر وجود دارد.

اجاق گاز ایستاده

کافی است درب فر اجاق خود را باز کنید، برچسب گوشه سمت چپ چسبانده شده است.

فر توکار

درب فر را باز کنید و گوشه سمت چپ برچسب سریال نامبر را مشاهده نمایید.

اجاق گاز صفحه ای

این برچسب در زیر محصول شما قرار دارد. ( پشت صفحه اجاق )

هود

در مدل های درب دار، ابتدا باید درب هود را باز کنید و کنار فیلترها می توانید سریال نامبر محصول را مشاهده کنید.

هود توکار

برچسب سریال نامبر در کنار فیلترها قرار دارد. به گونه ای که از پایین به فر نصب شده نگاه کنید می توانید به راحتی برچسب را مشاهده نمایید.