خرید فرهای تایسز | تایسز
خرید فرهای تایسز | تایسز

2 عدد شلف با قابلیت تنظیم ارتفاع در 5 حالت

درب جدا شونده و شیشه های کشویی

فر برقی و گازی 67 لیتری