خرید سینک‌های تایسز | تایسز
خرید سینک‌های تایسز | تایسز

سبد میوه شوی، تخته ساطور

ورق 8 استیل

عمق لگن: 22 سانتی‌متر