خرید ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401 | تایسز

ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401

ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در پنل « اکوسیستم نوآوری و فرآیند تحقیق و توسعه؛ تجربه ها، چالش ها و راهکارها
( مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران R&D و نوآوری)
»

در دومین روز از رویداد هاتک، توسعه فناوری و نوآوری لوازم خانگی که هم زمان با بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی کشور در محل دائمی نمایشگاه های محصولات دانش بنیان برگزار شد، مدیران و همچنین صاحب نظران حوزه نوآوری در نشستی تجربیات و دانش خود را به اشتراک گذاشتند.

این پنل تخصصی با حضور دکتر کامران باقری از پایه گذاران علم نوآوری در ایران، دکتر فرید خوش الحان استادیار دانشگاه، مهندس نوید بنایی نژاد مدیر نوآوری شرکت کن، دکتر حمیدرضا دامغانی مدیر نوآوری شرکت سام و مهندس حمیدرضا پیله ور مدیر توسعه و نوآوری تایسز برگزار شد.

در این پنل متخصصین حوزه های نوآوری، تجربیات خود در را صنعت لوازم خانگی با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و مهندس پیله ور، مدیر توسعه و نوآوری تایسز مدل نوآوری تایسزتک را ارائه و تجربیات و چالش های خود در اکوسیستم نوآوری بیان نمودند.

ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401
ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401
ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401
حضور مهندس شیرمحمدی در رویداد هاتک
ارائه مدیر توسعه و نوآوری تایسز در رویداد هاتک 1401